تبلیغات
♤♥️♦️♧ωιß∂σℳ♠️♡♢♣ - ✘فـــعـــلاً خــ♥ـدا حــافـ♥ــظ✘

♤♥️♦️♧ωιß∂σℳ♠️♡♢♣

❤ღهــرکــســـ♌بـــه انـــدازهஜحــقــارتــشــــــஜتــــوهـــیــــنـــــ مــــیــکـــنــدღ❤


✘فـــعـــلاً خــ♥ـدا حــافـ♥ــظ✘

 جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن 
 به نام خدا

سلام و شایدم خداحافظ

دوستان عزیز من باید از طرف مدرسه

و با دوستانم برای کامل کردن پروژه

تا عید به اصفهان بریم و بعد من خواهم 

برگشت 

اگه آپ کردید بگید چون من به وبم سر میزنم

ولی خب چون پروژه است دیر دیر سرمیزنم
http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/aaa.png
http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/aaa.png
http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/aaa.png


http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/aaa.png
http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/aaa.png
http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/aaa.png
پس بدونید برااااااااااااای همیشه خدا حافظ  
(کی گفته این وب هیچ وقت درش بسته نمیشه)


http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/ghalb.gifسلام ای غروب غریبانه دل http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/ghalb.gif


http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/ghalb.gifسلام ای طلوع سحرگاه رفتنhttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/ghalb.gif


http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/ghalb.gifسلام ای غم لحظه های جداییhttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/ghalb.gif 


http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/ghalb.gifخداحافظ ای شعر شبهای روشنhttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/ghalb.gif


http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/ghalb.gifخداحافظ ای شعر شبهای روشنhttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/ghalb.gif 


http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/ghalb.gifخداحافظ ای قصه عاشقانهhttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/ghalb.gifhttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/C10.gifخداحافظ ای آبی روشن عشق http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/C10.gif


http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/C10.gifخداحافظ ای عطر شعر شبانهhttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/C10.gif


http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/C10.gifخداحافظ ای همنشین همیشه http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/C10.gifhttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/C10.gifخداحافظ ای داغ بر دل نشستهhttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/C10.gif


http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/C10.gifتو تنها نمی مانی ای مانده بی منhttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/C10.gif 


http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/C10.gifتو را می سپارم به دلهای خستهhttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/C10.gif


http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/C10.gifتو را می سپارم به مینای مهتابhttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/C10.gif 


http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/C10.gifتو را می سپارم به دامان دریاhttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/C10.gif


http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/C10.gifاگر شب نشینم اگر شب شکستهhttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/C10.gif 


http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gif23.gifتو را می سپارم به رویای فرداhttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gif23.gif


http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gif23.gifبه شب می سپارم تو را تا نسوزدhttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gif23.gif 


http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gif23.gifبه دل می سپارم تو را تا نمیردhttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gif23.gif


http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gif23.gifاگر چشمه واژه از غم نخشکدhttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gif23.gif 


http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gif23.gifاگر روزگار این صدا را نگیردhttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gif23.gif


http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gif23.gifخداحافظ ای برگ و بار دل منhttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gif23.gif 


خداحافظ ای سایه سار همیشه
http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gif23.gif


http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gif23.gifاگر سبز رفتی اگر زرد ماندمhttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gif23.gif 


http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gif23.gifخداحافظ ای نوبهار همیشهhttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gif23.gif

                         جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن
http://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.pnghttp://www.parandehgharib.ir/xbareshi/2/gharib100.png

♥ نوشته شده در چهارشنبه 14 بهمن 1394 ساعت 02:08 ب.ظ توسط ℳαŋŋα♛ : نظرات()

Design By : Bia2skin.ir